Meniny má: Mário,Drahomíra | Zajtra: Dalibor,Sebastián

logoagrinoPZP

O firme

Firma AGRO, s.r.o., poskytuje:

kompletný obchodný a poradenský servis v oblasti ochrany a výživy rastlín pre poľnohospodárske podniky, súkromne hospodáriacich roľníkov a malých záhradkárov formou veľkoobchodného predaja zo skladov Nedožery – Brezany.

Ponúkame osivá, hnojivá a pesticídy s portfólia spoločností:

Poradenská činnosť

Poskytujeme bezplatne terénnu poradenskú činnosť pre našich obchodných partnerov v oblasti výživy a ochrany rastlín, spojenú s obhliadkou porastov, diagnostikou a vypracovaním plánov ochrany a výživy.

Vydávame regionálnu aktuálnu signalizáciu výskytu škodlivých činiteľov s doporučením optimálneho spôsobu a termínu ošetrenia.

Usporiadavame odborné sympóziá zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti integrovanej ochrany a výživy rastlín.

Realizujeme poloprevádzkové pokusy, v ktorých overujeme účinnosť novoregistrovaných prípravkov na ochranu rastlín v pôdnoklimatických podmienkach regiónu Prievidza a Martin, a na základe výsledkov doporučujeme ich aplikáciu.

Vydávame odborné publikácie V roku 2000 sme vydali:

Metodika výživy a ochrany rastlín - I. diel Výživa rastlín a evidencia výživy rastlín

Evidencia ochrany rastlín